Seminář ÚSPĚŠNĚ SI PŘÁT (21. 3. 2010)

V březnu roku 2010 se konal první seminář Pierra Franckha v České republice. Zájem o setkání s tímto úspěšným autorem byl obrovský – kapacita sálu v Národním domě na Vinohradech byla zcela vyprodána a účastníci semináře byli nadšeni. Před začátkem semináře i po jeho skončení bylo možné si na místě zakoupit všechny česky vydané knihy Pierra Franckha. Byl o ně opravdu velký zájem a tak si zájemci o podpis Pierra Franckha museli vystát dlouhou frontu.

Během semináře posluchači zaujatě sledovali a zapisovali si některé z cenných rad Pierra Franckha, jak změnit svůj život pomocí správného přání si. Dlouhé ovace nadšených posluchačů po skončení semináře nebraly konce. Řada z nich ještě dlouho poté psala svá poděkování jak autorovi, tak organizátorům akce z olomouckého nakladatelství ANAG.

Po skončení semináře chtěl mít každý ve svém výtisku knihy, která jim změnila nebo teprve změní jejich život, podpis otce teorie správného přání si a tak Pierre Franckh ochotně podepsal všechny předložené knihy, často připsal také osobní poznámku nebo radu.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Seminář PŘEJTE SI ÚSPĚŠNĚ (8. 10. 2011)

Nakladatelství ANAG uspořádalo v říjnu roku 2011 druhý seminář Pierra Franckha, autora populárních knih Jak si správně přát, Přejte si jednoduše, ale úspěšně!, Pravidla pro šťastnou lásku, Zákon rezonance, Přejte si být štíhlí, a řady dalších, pro české a slovenské publikum. Seminář navázal svým tematickým zaměřením na loňské setkání nazvané Úspěšně si přát a odpověděl na tyto a další otázky:

Stejně jako při prvním pražském setkání čtenářů s Pierrem Franckhem v Praze bylo i tentokrát možné na místě zakoupit všechny knihy Pierra Franckha, které dosud vydalo nakladatelství ANAG, se slevou 50 %. O koupi knih Pierra Franckha byl velký zájem a po zkušenosti z prvního semináře byli zaměstnanci nakladatelství dostatečně zásobeni všemi vydanými tituly oblíbeného autora, takže bez problémů uspokojili zájem všech koupěchtivých účastníků semináře.

Pierre Franckh i jeho žena Michaela po celou dobu konání pražského semináře zářili štěstím, které se snažili předávat také ostatním účastníkům. Sál byl vyprodán do posledního místa. Posluchači semináře po celou dobu zaujatě sledovali a zapisovali si některé z cenných rad Pierra Franckha, jak změnit svůj život k lepšímu pomocí správného zvládnutí techniky přání si. V průběhu semináře se jeho účastníci aktivně zapojovali také do různých praktických cvičení, která pro ně Pierre Franckh a jeho žena připravili.

Někteří účastníci semináře si chtěli uchovat vzpomínku na Pierra Franckha a jeho ženu Michaelu také prostřednictvím fotografií pořízených přímo na místě. Autor i jeho manželka se se všemi, kdo o to stáli, rádi vyfotili. I zájemců o autogram Pierra Franckha s osobním věnováním bylo mnoho, ale na všechny se díky ochotě a trpělivosti autora dostalo.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Seminář ŽIJTE SVŮJ SEN (16. 9. 2012)

V září 2012 uspořádal Pierre Franckh ve spolupráci se svým českým partnerem, nakladatelstvím Anag, spol. s r.o., již třetí seminář pro stále se rozrůstající základnu příznivců jeho teorií mezi českými a slovenskými čtenáři. Na základě přání vznesených samotnými čtenáři připravil Pierre Franckh se svou ženou Michaelou pro tento ročník zcela nové téma, vycházející z knihy Zákon rezonance. Seminář nesl název Žijte svůj sen.

Stejně jako i v předchozích letech bylo i tentokrát možné na místě zakoupit všechny dosud vydané knihy a ostatní díla Pierra Franckha, tentokrát se slevou 30 %. I v letošním roce byl sál Národního domu na Vinohradech zcela vyprodán. O názory a cenné rady Pierra Franckha projevili zájem jednak posluchači, pro které to bylo jejich první setkání s autorem, jednak přišla i řada již známých tváří věrných příznivců Pierrova učení. Pierre Franckh si pro své příznivce připravil celou řadu zajímavých témat, která se snažil přiblížit pomocí názorné grafiky tak, aby jeho posluchači snadno pochopili vše, o čem byla právě řeč.

Pierre Franckh i jeho žena Michaela po celou dobu konání pražského semináře zářili štěstím, které se snažili předávat také ostatním účastníkům. Teoretický výklad zákona rezonance prokládal Pierre Franckh také praktickými cvičeními, do nichž se aktivně zapojovali sami účastníci semináře. Pierre Franckh se po celou dobu semináře přirozeně pohyboval nejen na jevišti, ale také přímo mezi účastníky semináře, kterým radil, pomáhal a vedl je. Brzy se v sále vytvořila příjemná zábavně pracovní atmosféra, v níž se lidé pospojovali do skupinek a začali úspěšně spolupracovat.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto